Úvod Teorie relativity Matematické dodatky FAQ

Autorova předmluva

Pokusil jsem se podat co nejúplnější, ale také nejsrozumitelnější výklad Einsteinovy teorie relativity tak, aby byl pochopitelný pro kohokoli (kdo je ochoten pochopit, samozřejmě) a zhruba objasnit, jak na to vlastně Einstein přišel. Přidal jsem i matematická vyjádření jednotlivých zákonů, ale kdo nechce, nemusí na ně ani pohlédnout, protože pro pochopení podstaty nejsou důležitá. A co je klíčové, nejsem neomylný. Jestliže někdo objeví, že část tohoto textu (nebo úplně všechno) jsou bludy, nechť mě upozorní a laskavě opraví...

Martin Pavlíček

Poslední změna: 9.1.2019